OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZARNEJ

 

Zaproszenie na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Czarna 2015

 Ćwiczenia w Szkole 2010

 • Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   


  Ćwiczenia OC 2010
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
   
   
   
   


  Pożar budynku mieszkalnego Krościenko
 • Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
   
   


  Szkolenie z aparatami powietrznymi w komorze dymowej w Nisku

  W dniu 20.09 2013 r. czterech strażaków OSP Czarna wraz ze strażakami z OSP Lutowiska, jednostki OSP należące do KSRG uczestniczyło w szkoleniu z  aparatami powietrznymi w komorze dymowej w Nisku.

  Celem szkolenia w komorze dymowej jest przygotowanie oraz sprawdzenie strażaków OSP w zakresie prowadzenia działań ratowniczych przy występowaniu dużych obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, zaciemnienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas) w sprzęcie ochrony dróg oddechowych.

  Ścieżka służy do ćwiczenia i oceny zdolności orientacyjnej – poruszania i zachowania się użytkownika aparatu chroniącego drogi oddechowe w warunkach przybliżonych do rzeczywistości.

  Ćwiczenie polegało na przejściu trasy na orientację, podczas którego należało zrealizować następujące zadania:

  - przejście przez zbiornik,

  - pokonywanie różnicy poziomów,

  - otwieranie przegród pionowych,

  - przechodzenie przez otwory,

  - przejście przez odcinek rurowy,

  - poruszanie się w pomieszczeniach o różnych wysokościach.

  W teście w komorze dymowej w Nisku uczestniczyli:

  • druh Artur Mleczko
  • druh Kamil Mleczko
  • druh Grzegorz Dyrda
  • druh Grzegorz Borys
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
   

  Usuwanie konarów nad drogą powiatową w Czarnej

  W dniu 08.08.2013r. jednostka OSP Czarna oraz PSP Ustrzyki Dolne przeprowadzili akcję wycinania gałęzi zagrażających pojazdom oraz przechodniom na drodze powiatowej w Czarnej. W akcji brał udział zastęp OSP Czarna 6 osób
  oraz zastęp z JRG Ustrzyki Dolne. Cała akcja trwała 1,30 godz.

   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
   
   
   
  Nowy sprzęt i umundurowanie dla OSP Czarna

  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej z siedziba w Warszawie przekazała kwotę dotacji na zadanie publiczne pod tytułem „ Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego „ z przeznaczeniem w szczególności na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz utrzymania (serwis, konserwacja ) sprzętu.

  Wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania 7300zł.:

  1.       Wydatki bieżące:

  - ubranie strażackie specjalne szt. 1 – 1820,01 zł.

  - hełm strażacki CALISIA typ AK-10.  szt.2 – 1328,40 zł.

  - latarka do hełmu PROPOLYMER 4AA 7LED szt. 2 – 461,40 zł.

  Łączna kwota wydatków bieżących 3618,40 zł. Z czego 2300 zł. dotacja z Komendy Głównej PSP w Warszawie, 1200 zł, dofinansowanie ze Związku OSP RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie Biuro Terenowe w Krośnie oraz 120 zł. oraz środki własne włożone przez OSP Czarna.

  2.       Zakupy inwestycyjne – 5000 zł.

  - zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R-1 wraz z deską ortopedyczną Iron-Dusk i kompletem szyn Kramera.

   

   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria


  Awaria gazociągu na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej.

  Po przybyciu do pracy w godzinach porannych, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej stwierdzają „że w wyniku silnego porywistego wiatru powalone drzewo uderzyło w ścianę budynku zakładu uszkadzając urządzenia zasilające gazu ziemnego.

  Ze względu na to, że została rozszczelniona instalacja gazowa nastąpił wybuch i zapalenie się gazu. Jeden z pracowników natychmiast wyłączył zasilanie energii elektrycznej, a  kierownik ZGK powiadomił KP PSP Ustrzyki Dolne, pogotowie gazowe oraz Wójta Gminy w Czarnej.

  Dyżurny PSK Ustrzyki Dolne zaalarmował jednostkę OSP Czarna, OSP Michniowiec oraz wysłał zastęp JRG PSP Ustrzyki Dolne.

  Jako pierwsza na miejsce przybyła jednostka OSP KSRG Czarna oraz OSP Michniowiec - przybyłe na miejsce pożaru zastępy przystąpiły do zabezpieczenia obiektu poprzez wygrodzenie terenu taśmą ostrzegawczą.

  Przybyła na miejsce Policja zabezpieczyła teren zdarzenia i zamknęła jeden pas ruchu na drodze wojewódzkiej celem zapewnienia dojazdu i wyjazdu dla służ ratowniczych. Po chwili przybył zastęp JRG KP PSP, który przejął dowodzenie i zabezpieczył obiekt stwierdzając niewielkie uszkodzenie linii gazociągowej  i postawił tzw. „parasol wodny”.

  Po około 30 minutach przybyło na miejsce Pogotowie Gazowe i wyłączyło dopływ gazu do budynku ZGK. Po czym straż pożarna mogła przystąpić do swoich działań i przygotować teren dla Komisji Nadzoru Budowlanego, który przybył także na miejsce.

   

  Na szczęście to tylko ćwiczenia OC, które odbyły się 04.10.2012r. miały pokazać i sprawdzić działanie poszczególnych służb ratowniczych będących w systemie KSRG. Na zakończenie ćwiczeń odbyło się podsumowanie całości w którym wziął udział Komendant PSP Ustrzyki Dolne mł. bryg. mgr inż. Piotr Królicki, Wójt Gminy Czarna Pan Marcin Rogacki oraz inni zaproszeni goście.

   

   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
   
   
   
  "Katastrofa budowlana w Szkole w Czarnej"

  W dniu 28.09.2012 r. o godz. 1330 Dyrekcja Szkoły zgłosiła na nr 112, że w wyniku wybuchu nastąpiło uszkodzenie hali sportowej przy Szkole w Czarnej Górnej, z uszkodzonego obiektu dochodzą krzyki i wołania rannych osób. W tym czasie Dyrekcja szkoły zarządziła ewakuację całego personelu i uczniów z budynku.

  Oficer Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych dysponuje do działań:

  - najbliższe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG (Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego) z Czarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Rabego i Polany

  - zespoły wyjazdowe pogotowia ratunkowego z Lutowisk i Ustrzyk Dolnych

  - jednostki policji z Ustrzyk Dolnych oraz Rewiru Dzielnicowych z Czarnej

  Po chwilina miejsce zdarzenia przyjeżdżają Patrol Policji z Czarnej oraz Funkcjonariusze Placówki Starzy Granicznej, którzy powiadamiają dyżurnych o zdarzeniu oraz przybywa jako pierwsza jednostka OSP Czarna.

  Ochotnicza Straż Pożarna z Czarnej w pierwszej kolejności przeprowadza rozpoznanie i zabezpiecza miejsce zdarzenia informuje Stanowisko Kierowania PSP o przypuszczalnych dużych rozmiarach zdarzenia w związku z czym potrzebne będą dodatkowe zespoły ratunkowe do ewakuacji rannych.

  O godz. 1342 Na miejsce zdarzenia dojechały wozy bojowe z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych oraz Zespoły Wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego, które prowadzą segregację rannych, udzielają pierwszej pomocy medycznej i wspólnie z ratownikami PSP rozpoczynają ewakuację rannych. Po 30 minutach na miejsce dojeżdżają jednostki OSP z Rabego i Polany oraz ratownicy PCK. Wszyscy wspólnie przystępują do jak najszybszej ewakuacji rannych oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia do czasu przybycia Grupy Dochodzeniowo-Śledczej z Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych oraz pracowników Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych.

   

  Na szczęście to tylko Powiatowe ćwiczenia obronne „ZORZA 2012”, które miały za zadanie sprawdzić koordynacje służb będących w KRSG oraz poza nim. Jak można było się przekonać wszystkie służby działały sprawnie i bez jakich kol wiek zakłóceń.

   

   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria  Samochód pożarniczy marki Renault S160 w OSP Czarna

  Jednostka OSP w Czarnej wzbogaciła się o samochód pożarniczy marki Renault S160.

  Koszt całkowity zakupu wraz z wyposażeniem wyniósł 60.000zł, który został sfinansowany z:
  - Funduszu Sołeckiego Czarna - 27558,47zł.
  - Budżetu Gminy – 32441,53zł.

  Samochód posiada:
   - napęd 4x2,
  - oryginalna zabudowa pożarnicza firmy "Camiva",
  - żaluzje aluminiowe pyłoszczelne i wodoszczelne - samozwijające się z blokada przeciw opadaniu,
  - oświetlenie skrytek,
  - kabina zespolona jednomodułowa na 9 osób,
  - skrzynia manualna 6 biegową,
  - sygnalizacja świetlna pojazdu uprzywilejowanego: lampy obrotowe,
  - autopompa "Camiva" w tylnej części auta o wydajności 1600l/min,
  - złącza tłoczne przystosowane do polskich standardów,
  - regulacja obrotów silnika w przedziale autopompy,
  - zbiornik z wodę wykonany z tworzywa sztucznego z falochronami o pojemności 2000l,
  - szybkie natarcie ze zwijadłem elektrycznym o długości ok 30m,
  - na dachu zainstalowane składane sanki do mocowania drabiny
  - drabinę
  - schowki na węże ssawne,
  - węże ssawne,
  - pneumatyczny maszt oświetleniowy,
  - agregat prądotwórczy
  - piłę motorową
  - pompę szlamową

   

   

  Reszta wyposażenia w postaci węży tłocznych, prądownic, pompy pływającej NIAGARA itp. została dołożona z wyposażenia jednostki.

        Strażacy z OSP Czarna oraz Zarząd Gminny OSP w Czarnej pragnął podziękować Panu Wójtowi Marcinowi Rogackiemu za dofinansowanie i pomoc w zakupie oraz mieszkańcom Czarnej Górnej na czele z Panią Sołtys Katarzyną Sobiecką za przekazanie pieniędzy z tegorocznego budżetu Sołectwa Czarna Górna na ten samochód.

         Mamy nadzieję, że będzie dobrze służył w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie naszej gminy jak i powiatu.

   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
  Galeria
   
  Galeria
   
  Galeria
   
   
   
© 2013-2021 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl