OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZARNEJ

Uchwałą nr.02/2015 Zarządu OSP w Czarnej z dnia 14.02.2015r. została powołana Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Skład MDP:

 1. Gabriela Michalewska - dowódca MDP
 2. Maciej Włodarczyk - z-ca dowódcy
 3. Kamil Rzeszowski
 4. Elwira Osękowska
 5. Michał Steciuk
 6. Kacper Łazor
 7. Bartosz Sobiecki
 8. Arkadiusz Faber
 9. Jakub Steciuk
 10. Kacper Borys
 11. Bartosz Bachniuk
 12. Ola Tomkiewicz
 13. Marcin Steciuk
 14. Zuzanna Bem
 15. Żaneta Lenart

Opiekunowie MDP Czarna:

Artur Mleczko, Grzegorz Borys, Kamil Mleczko, Piotr Leszczyński, Michał Cichaczewski.

W okresie 01.04.2015r. - 31.07.2015r.jest realizowana inicjatywa pn. „Nauka, integracja i wspólna zabawa przez rozwój postaw obywatelskich w gminie Czarna” w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.  więcej >>>

 

Dzięki sponsorom OSP Czarna mogła zakupić kompletne umundurowanie ćwiczebne dla całej MDP, za co bardzo dziękujemy. więcej >>>

 

 HARMONOGRAM ZAJĘC MDP:

LIPIEC 2015 >>>

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Budowa i działanie gaśnic KZWM Ogniochron S.A.>>>
Drabiny pożarnicze.>>>
Gaszenie pożarów grupy A oraz B KZWM Ogniochron S.A.>>>
Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze.>>>
Hydrauliczne urządzenia ratownicze.>>>
Organizacja ochrony przeciwpożarowej>>>
Rodzaje gaśnic KZWM Ogniochron S.A.>>>
Rozwijanie linii, zajmowanie stanowisk gaśniczych.>>>
Służba wewnętrzna. Musztra.>>>
Sprzęt ochrony dróg oddechowych.>>>
Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy>>>
Używanie podręcznego sprzętu gaśniczego - Portal Bezpieczni>>>
Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany.>>>
Włącz ostrożność - film edukacyjny>>>
Zapobieganie pożarom - Portal Bezpieczni Razem>>>
Szkolenie pierwsza pomoc>>>
Pierwsza pomoc - epilepsja (padaczka) -  film edukacyjny >>>
Pierwsza pomoc - krwawienie z nosa - film >>>
Pierwsza pomoc - krwotok zewnętrzny - film edukacyjny >>>
Pierwsza pomoc - oparzenie termiczne pierwszego stopnia - film >>>
Pierwsza pomoc - osoba nieprzytomna oddychająca i pozycja bezpieczna - film>>>
Pierwsza pomoc - połknięcie substancji chemicznej - film>>>
Pierwsza pomoc - porażenie prądem - film>>>
Pierwsza pomoc - proste złamanie przedramienia - film>>>
Pierwsza pomoc - użądlenie przez owada - wstrząs anafilaktyczny - film>>>
Pierwsza pomoc zadławienie (zakrztuszenie) - film >>>

 

GALERIA MDP:
Chcę być strażakiem

 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
Czym gasimy pożary - poznanie wyposażenia straży pożarnej
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Czym gasimy pożary - armatura wodna budowa i przeznaczenie, rozwijanie i zwijanie węży, łączenie lini gasniczych
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Żeby było bezpiecznie - poznanie uzbrojenia osobistego i środków ochrony osobistej strażaka
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria  Galeria
 
Galeria
 

 

Potrafię pomóc
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Egzamin
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 

 

Potrafię pomóc i prawidłowo zareagować - pokaz podczas Gminnych Dni Rodzin
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z wizytą w Sanoku
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
 
 


Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2021 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl